De docenten

Johan Koster

Na een studie aan de Hogere Laboratorium School te Groningen en vervulling van de militaire dienst bij de Koninklijke Marechaussee, werd Johan als (leerling) cardio-fysiologisch laborant aangenomen in het Scheper Ziekenhuis in Emmen. In dit ziekenhuis heeft hij zijn diploma voor deze functie behaald. Na zo'n vier jaar werd de overstap naar het UMCG gemaakt. In het UMCG is hij werkzaam geweest als biotechnicus cardiologie, coördinator van de echocardiografie en hoofd van de functieafdeling cardiologie. Vervolgens was hij hoofd van de non-invasieve cardiologie in de Isala Klinieken te Zwolle. Sinds 2015 is hij werkzaam als projectmanager/stafadviseur en als Pediatric Sonographer binnen het Beatrix KinderZiekenhuis van het UMCG. In 2005 werd de retrograde erkenning echocardiografie behaald en in 2013 de Europese accreditatie voor de trans thoracale echocardiografie (EACVI). Hiervoor ontving hij in 2018 en 2024 zijn herregistratie. Johan is vennoot en treedt op als docent bij de echo-, de ECG- en de ergometriecursussen.

Jaap Haaksma

Na een studie HBO-A medische microbiologie kwam Jaap terecht bij St. Fysiologic te Zeist. Na ongeveer drie jaar werd de overstap naar het UMCG gemaakt. Daar werd, naast veel ECG onderwijs, een studie informatica voltooid. Een promotie in de medische wetenschappen werd in 1999 afgerond. Vanaf 2000 zat hij in het landelijke bestuur van de SBHFL en was de voorzitter van de retrograde erkenningscommissie. In 2002 werd de retrograde erkenning holteranalyse behaald. Van 2010 tot 2014 was hij lid van de examencommissie van de SBHFL. Jaap is auteur van veel ECG lesstof uit de landelijke opleiding en heeft een boek geschreven over holteranalyse. In het UMCG was hij werkzaam als coördinator van de holteranalyse en hoofd van de functieafdeling cardiologie. Na enkele jaren als hoofd van een ICT afdeling te hebben gewerkt is hij in maart 2023 met pensioen gegaan. Jaap is vennoot en treedt op als docent bij de ECG-, holter- en de ergometriecursussen.

Marco Willemsen

Na de opleiding geneeskunde in Rotterdam begon Marco in 2001 als arts-assistent cardiologie in het UMCG. In 2003 tot 2009 vervolgde hij de opleiding tot cardioloog in het UMCG en deels in het Martini ziekenhuis, beiden te Groningen. Zijn voorliefde voor beeldvorming, en met name echocardiografie en cardiale MRI kregen gestalte. Na de opleiding bleef hij in het UMCG werkzaam met als aandachtsgebied de echocardiografie en cardiale MRI. Hij heeft ervaring opgedaan met 3D cardiale MRI en zette de eerste stappen in 3D echocardiografie. Per 2011 trad hij toe tot de maatschap cardiologie van het Martini ziekenhuis te Groningen, maar bleef voor een deel ook werkzaam in het UMCG. In beide ziekenhuizen houdt hij zich veel bezig met algemene echocardiografie, 3D echocardiografie, TEE en cardiale MRI. Inmiddels is hij Europees geaccrediteerd voor TTE en TEE. Daarnaast is hij beeldvormer bij alle percutane klepingrepen en verricht daarbij de (complexe) beeldvorming. In het Martini ziekenhuis is hij hoofd echo afdeling en opleider voor cardiologen in opleiding.
Marco fungeert als docent voor de cursussen echocardiografie.

Peggy Gloudemans

Na het afronden van de studie biomedische wetenschappen aan de Universiteit van Utrecht, is Peggy begonnen als leerling hartfunctie laborant in het Catherina ziekenhuis Eindhoven. In het Catherina Ziekenhuis Eindhoven werd de LOI opleiding Echocardiografie behaald in 2010. Vervolgens is ze als Transcathervalve clinical analyst werkzaak geweest bij Medtronic voor de pre-TAVI evaluatie. In 2014 deed Peggy haar herintrede als echocardiografist in het Amphia ziekenhuis Breda. Sinds 2015 begeleid ze LOI studenten met hun afstudeeropdracht als afstudeerdocent. In 2018 behaalde ze de Europese accreditatie voor de trans thoracale echocardiografie (EACVI). In 2018 heeft Peggy de overstap gemaakt naar het St Antonius ziekenhuis Nieuwegein. Peggy treedt op als docente voor de echocursussen.

Esther Mauritz-Fuite

Esther is haar cardiologische carrière begonnen als cardio-fysiologisch laborant en is nu werkzaam als Pediatric Sonographer in het Wilhelmina Kinderziekenhuis te Utrecht en het Prinses Maxima Centrum voor Oncologie. In de dagelijkse praktijk houdt Esther zich bezig met echocardiografie bij kinderen met congenitale (hart)afwijkingen/syndromen en kinderen met een levensbedreigende of aangeboren aandoening of oncologische aandoeningen. Esther is betrokken bij lopende wetenschappelijke studies, het (mede) opstellen van protocollen en ze geeft onderwijs aan echografisten binnen en buiten de organisatie. Het bezoeken van congressen, haarzelf verdiepen in nieuwe ontwikkelingen en het bijhouden van vakliteratuur zorgen er voor dat ze midden in het vak staat. Als collega vindt Esther het sociale aspect van met elkaar werken en kennis delen heel belangrijk. In 2009 werd de opleiding Hartfunctielaborant met als uitstroom echocardiografie behaald en in 2014 de Europese accreditatie (EACVI) voor de congenitale echocardiografie. Hiervoor ontving zij in 2020 haar herregistratie. Esther treedt op als docente bij de echocursussen.

Petra Heij

Na de opleiding tot echocardiografist die Petra heeft gevolgd in het Diakonessenziekenhuis te Utrecht (afgerond in 2007), heeft ze achtereenvolgens gewerkt in het VUMC, OLVG te Amsterdam en het WKZ in Utrecht. In het WKZ heeft ze bijna acht jaar gewerkt en heeft ze veel ervaring opgedaan binnen de kindercardiologie, aangevuld door het volgen van diverse cursussen en congressen. Een half jaar geleden is Petra verhuisd naar Twente, alwaar ze nu werkzaam is in het MST te Enschede. Daar verricht ze gecombineerd volwassen- en kinderecho’s. In 2011 heeft Petra het EACVI-certificaat TTE behaald en in 2014 voor Congenital Heart Disease (inmiddels zijn beide verlengd). Om haar meer te verdiepen in wetenschappelijk onderzoek is Petra begonnen aan de Master EBP aan de UVA die ze hopelijk volgend jaar mag afronden. Sinds 2015 geeft Petra les bij de Hartfunctiebijscholing, waar haar aandachtspunt congenitale (kinder-)cardiologie is. Een specialisme binnen de echocardiografie waar ze erg enthousiast over is. Petra hoopt haar enthousiasme over te brengen door onze kennis en ervaring met de cursist te delen te delen! Petra treedt op als docente bij de echocursussen.

Marian Fries

Marian haar carrière in het ziekenhuis is begonnen in het RKZ in Groningen (nu Martini Ziekenhuis) als radiologisch laborant met specialisatie echocardiografie. In 1998 was ze gestart met echocardiografie bij het huisartsenlaboratorium. De cardiale echo’s die ze daar maakte, werden door de cardiologen in het UMCG beoordeeld. Daarmee werd de basis gelegd voor de daaropvolgende functie als echografist binnen het Thoraxcentrum van het UMCG. In 2012 maakte ze de overstap naar het functiecentrum van het Beatrix KinderZiekenhuis in het UMCG. In de dagelijkse praktijk houdt Marian zich vooral bezig met cardiale echo’s bij kinderen met aangeboren en verworven hartafwijkingen en bij kinderen met ernstige pulmonale hypertensie. Daarnaast is Marian nauw betrokken bij meerdere wetenschappelijke studies, en houdt zij zich o.a. bezig met het opstellen van echoprotocollen. Het begeleiden van leerlingen, fellow’s en kinderartsen in de regio is ook onderdeel van haar dagelijkse werkzaamheden. In 2016 heeft Marian de Europese accreditatie (EACVI) voor de congenitale echocardiografie behaald. Marian zal als docente optreden bij de echocursussen.

Mandy Thehu

Na de studie HBO-Verpleegkunde heeft Mandy twee jaar gewerkt op de verpleegafdeling cardiologie in het vroegere Orbis/Zuyderland Ziekenhuis. Sinds 2009 is ze werkzaam op de hartfunctie non-invasief van het MUMC in Maastricht met als specialisatie de Holteranalyse. Mandy heeft altijd met veel passie voor de cardiologie gewerkt. In het MUMC worden ook poliklinisch reveals geïmplanteerd. Dankzij haar verpleegkundig achtergrond is Mandy hiervoor ook bevoegd en uiteindelijk bekwaam bevonden en heeft ze dat zo’n 5 jaar mogen doen. Daarnaast was Mandy mede verantwoordelijk voor de leerling begeleiding op de hartfunctieafdeling. Sinds vorig jaar is Mandy werkzaam als hartrevalidatie verpleegkundige en daarnaast nog steeds als Holteranalist. Sinds 2019/2020 vind ze het erg leuk om kennis te delen. Ze geeft les aan ECG laboranten/doktersassistenten en voor de Academie voor Biometristen aan de Hoge School Zuyd. Mandy fungeert als docent voor de ECG- en de holtercursussen.

Justin Wallet

Na het afronden van zijn opleiding geneeskunde in Utrecht heeft Justin acht maanden als arts-assistent klinisch onderwijs gewerkt bij de afdeling cardiologie van het UMC Utrecht. Tijdens zijn werk als docent heeft hij veel les gegeven over onder andere het ECG aan studenten geneeskunde en SUMMA (Selective Utrecht Medical Master). Daarnaast was hij als mede-blokcoördinator betrokken bij de coördinatie van de vakken over cardiologie. Na het UMC Utrecht is Justin anderhalf jaar werkzaam geweest als arts-assistent cardiologie in het Meander Medisch Centrum in Amersfoort en het LUMC in Leiden, waar theoretische kennis in de praktijk werd gebracht. Nu is hij sinds 2021 met veel plezier werkzaam als PhD student in het LUMC met als aandachtsgebied kamerritmestoornissen bij patiënten met aangeboren hartafwijkingen. Zijn wens is om later als cardioloog aan de slag te gaan. Justin treedt op als docent ECG, Holter en de ergometrie cursussen.

Jessica Jansen

Jessica is begonnen als stagiaire op de hartfunctie afdeling van het Medisch Spectrum Twente. Na haar stage heeft ze er in 1998 een opleidingsplek gekregen. Zowel invasief als non-invasief viel destijds binnen de hartfunctie. Zo heeft ze een algemene brede start mogen maken en haar in bijna alle facetten (echocardiografie, inspanningstesten, ECG, CAG en pacemakerimplantaties) mogen ontwikkelen. Dit heeft zich met de komst van het Thoraxcentrum alleen maar verder uitgebreid. Er kwam vervolgens een scheiding tussen het non-invasieve en invasieve gedeelte. Jessica`s hart ligt bij het acute aspect en de wisselingen van werkdruk en complexiteit van de verschillende behandelmethoden en maakten de keuze niet moeilijk. Invasief ging het worden en is het nog steeds. Door de jaren heeft zij haar mogen specialiseren in bijna alle facetten binnen de hartkatheterisatie oa. CAG/PCI, TAVI, Mitra, Elektrofysiologie en PM/ICD implantaties. Daarnaast is Jessica de Toezicht Houdend Medewerker van de afdeling en houdt zij haar dus bezig met alles rondom straling en stralingshygiëne. Jessica is verder werkbegeleider van interventielaboranten in opleiding en stagiaires van de Bachelor Medische Hulpverlening.
Jessica fungeert als docent voor de in-company cursussen voor de hartkatheterisatie.

Meint Roosjen

Sinds 1992 is Meint werkzaam op een cardiologische functieafdeling. In de jaren ervoor was hij leraar Lichamelijke Opvoeding op diverse vormen van onderwijs. In 1992 is hij begonnen in ziekenhuis Lelystad waar de eerste schreden werden gezet binnen de zorg. Na twee jaar Lelystad en de CFL opleiding kreeg dit een vervolg in het Martini ziekenhuis in Groningen. Zowel ergometrie, echocardiografie als pacemaker controles en implantaties behoorden tot zijn taken. Door de jaren heen heeft Meint talrijke opleidingen en cursussen afgerond. Sinds 2005 is hij werkzaam in het UMCG en ligt de nadruk op pacemakers en ICD’s. Vanwege zijn didactische achtergrond en interesse, is opleiding en scholing binnen het UMCG één van zijn speerpunten geworden. Meint fungeert als docent voor de in-company cursussen voor de cardio-implantaten.

Esther Siero

Esther is als leerling laborant Klinische Neurofysiologie begonnen in het Gelre Ziekenhuis in Apeldoorn. Na het behalen van haar diploma in 1998 verhuisde ze naar Groningen en is als laborant KNF aan het werk gegaan in het UMCG. Naast de basisonderzoeken als EEG, EMG en EP hield ze zich vooral bezig met tremor, IONM, botoxspreekuur en echografie van de vaten, zenuwen en spieren. Inmiddels heeft Esther diverse functies op de afdeling doorlopen: van laborant, bedrijfsvoerend laborant tot hoofdlaborant. Ze staat geregistreerd bij het kwaliteitsregister KABIZ. Esther fungeert als docente bij de in-company cursussen voor de KNF-onderzoeken

Wouter Stalman

Na een studie als analist pathologie werd Wouter aangenomen als leerling longfunctie analist in Meander Medisch Centrum in Amersfoort. Na 3 jaren maakte hij de overstap naar het UMCG in Groningen waar hij als longfunctie analist werkzaam was op de afdeling kinderlongfunctie. Op deze werkplek heeft hij zijn studie voor longfunctie analist afgerond. In het UMCG heeft hij veel ervaring opgedaan op het gebied van Cystic Fibrosis, longtransplantatie bij kinderen en baby bodyplethysmografie. In 2018 maakte hij de overstap naar het Martini Ziekenhuis in Groningen alwaar hij nu werkzaam is als longfunctie analist en zorgcoördinator van de longfunctie afdeling. Wouter fungeert als docent bij de in-company cursussen voor de longfunctie onderzoeken.