Nieuws

* 11 juli 2022. Inmiddels zijn de eerste schoolvakanties begonnen en dat geldt ook voor ons, ook wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. Toch zijn we tijdens de vakantie tijdens kantooruren op de mail bereikbaar voor vragen en vanzelfsprekend kunt u zich nog steeds opgeven voor het resterende cursusprogramma van dit jaar. Ondertussen zijn wij alweer met de organisatie van de cursussen voor 2023 begonnen en dat belooft weer een fraai programma te worden met voor ieder wat wils! Rest ons jullie een zeer goede vakantie te wensen en tot op één van onze cursussen!

* 28 februari 2022. Aan alle certificaten zijn nu ook met terugwerkende kracht de Continuing Medical Education (CME) punten toegekend. Dit is van belang voor de aanvraag van de Europese accreditatie. U kunt de certificaten van de gevolgde cursussen met de CME punten downloaden via uw persoonlijke HFBS account.

* 3 november 2021. Op 1 december zal het cursusaanbod voor 2022 beschikbaar zijn!

* 25 februari 2021. Onlangs hebben we een bericht van de SBHFL ontvangen betreffend het nieuwe registratiesysteem en inmiddels zijn alle laboranten gemigreerd. De komst van het nieuwe registratiesysteem gaat gepaard met een aantal wijzigingen die gericht zijn om de regie van het registreren van de bijscholingen zoveel mogelijk bij de laboranten zelf neer te leggen.

Wat betekent dit voor ons als scholingsaanbieder? Het belangrijkste consequentie hiervan voor ons is dat de presentielijsten komen te vervallen. In plaats hiervan moeten de laboranten zelf een bewijs van deelname van een scholingen up-loaden in het registatiesysteem van de SBHFL. Vervolgens wordt dit gecontroleerd en geaccordeerd.

Er zal natuurlijk, in het begin, een overgangsperiode zijn omdat iedereen aan de nieuwe procedure moet wennen. Aan ons de taak om als scholingsaanbieder ervoor te zorgen dat voor alle scholingen de deelnemers een digitaal bewijs van deelname aan een nascholing beschikbaar is in .pdf formaat. Het digitale certificaat van deelname is na elke cursus die u bij ons volgt na maximaal een week beschikbaar in uw persoonlijke HFBS account.