Nieuws

*Eind vorig jaar was niet duidelijk of het dit jaar mogelijk zou zijn om fysieke cursussen te gaan houden en op dit moment kunnen we nog steeds geen garantie afgeven gezien de huidige ontwikkelingen wat betreft de COVID-19 pandemie. Op de website hebben we in het tweede helft van het jaar daarom een aantal cursussen zowel fysiek als online aangeboden.

Nu blijkt dat de overgrote meerderheid van de mensen zich voor een cursus in de online vorm opgegeven heeft. Op sommige fysieke cursussen staan zelfs slechts 1 of twee cursisten gepland. Hieruit maken we op dat de fysiek cursussen op dit moment te weinig animo hebben. Als deze aantallen dus op dit niveau blijven dan zullen wij -zoals steeds vermeld op de website- de fysieke variant uit ons aanbod moeten schrappen. De cursisten die ingeschreven staan voor deze fysieke cursussen zullen we dan een plaats aanbieden op de online variant. Uiteraard krijgen de cursisten dan het te veel betaalde geld teruggestort op hun bankrekening.

Richting de zomer zal meer duidelijk worden wat er nav de landelijke regelgeving, maar ook nav aantallen opgegeven cursisten mogelijk is. Wij zullen u daarvan zo goed mogelijk op de hoogte stellen.

*Onlangs hebben we een bericht van de SBHFL ontvangen betreffend het nieuwe registratiesysteem en inmiddels zijn alle laboranten gemigreerd. De komst van het nieuwe registratiesysteem gaat gepaard met een aantal wijzigingen die gericht zijn om de regie van het registreren van de bijscholingen zoveel mogelijk bij de laboranten zelf neer te leggen.

Wat betekent dit voor ons als scholingsaanbieder? Het belangrijkste consequentie hiervan voor ons is dat de presentielijsten komen te vervallen. In plaats hiervan moeten de laboranten zelf een bewijs van deelname van een scholingen up-loaden in het registatiesysteem van de SBHFL. Vervolgens wordt dit gecontroleerd en geaccordeerd.

Er zal natuurlijk, in het begin, een overgangsperiode zijn omdat iedereen aan de nieuwe procedure moet wennen. Aan ons de taak om als scholingsaanbieder ervoor te zorgen dat voor alle scholingen de deelnemers een digitaal bewijs van deelname aan een nascholing beschikbaar is in .pdf formaat. Het digitale certificaat van deelname is na elke cursus die u bij ons volgt na maximaal een week beschikbaar in uw persoonlijke HFBS account.