Nieuws

19 februari 2024. Gratis lessen


Dit jaar geven we op enkele avonden een gratis les, dit om nieuwe mensen kennis
te laten maken met ons bedrijf en als service naar de bestaande klanten.
Hieronder vindt u de data en de inhoud. De lessen starten om 19:30 en
duren 1 uur.  Wellicht ten overvloede: deze lessen geven geen recht op accreditatiepunten.
Na iedere les verschijnt op deze pagina de link naar de volgende les. 

Donderdag 21 maart: Het 12 afleidingen ECG  klik hier om deel te nemen
Dinsdag 16 April: Echo: niet voor één gat te vangen…
Donderdag 23 Mei: Ritmestoornissen bij Holters
Dinsdag 11 Juni: Ergometrie vraagstukken
Dinsdag 15 Oktober: Echo: Hou je klep….
Dinsdag 12 November: Laat je verrassen 


 23 november 2023. Op 1 december is het weer zover, het nieuwe cursusaanbod komt er aan. Waar we de afgelopen jaren gedwongen waren om onze cursussen online te geven, is dat nu niet meer noodzakelijk. We hebben in enquetes gezien dat ongeveer 2/3  van onze klanten de voorkeur geeft aan online lessen. Minder reistijd en -kosten zijn voor veel cursisten aantrekkelijk. Als belangrijkste argumenten voor een fysieke les worden de sociale interactie met medecursisten en de kroketten genoemd (-;

Voor het komend jaar willen we ook de liefhebbers van een fysieke cursus iets bieden, vandaar dat we hebben besloten om minimaal 3 cursussen live uit te zenden. Mensen die de cursussen online willen volgen kunnen dat blijven doen, de cursus wordt dan vanuit zalencentrum Vredenburg te Utrecht uitgezonden met een live publiek. Op onze website kunt u straks lezen om welke cursussen/data het precies gaat, maar we verklappen alvast dat we dit bij een ergo, holter en echo cursus gaan uitvoeren. Kortom voor elk wat wils!

 13 februari 2023. Zojuist een succesvolle Webex test gedaan in de vorm van een gratis ECHO les. Dit werd door de deelnemers met veel enthousiasme ontvangen, de echobeelden waren vloeiend te zien. Gemiddeld kreeg de technische kwaliteit een 9,4 van de ruim 65 deelnemers, wat een duidelijke verbetering is t.o.v. de teams waarderingen die we het afgelopen jaar van jullie ontvingen. Iedereen hartelijk dank voor de feedback, met de paar restpunten gaan we aan de slag!

24 januari 2023. De afgelopen jaren zijn we niet helemaal tevreden geweest over de technische kwaliteit van de echo lessen, met name wat betreft de bewegende beelden. Mede naar aanleiding van de enquêtes vonden we dat we daar iets aan moeten doen. Dit is de reden dat we zijn we begonnen met het testen van een ander presentatie pakket, Webex genaamd (ipv Teams). Om uw reacties te peilen organiseren we op maandagavond 13 februari van 20.00 tot 21.00 uur een gratis echoles met als onderwerp interessante casuïstieken uit de echolessen van 2022! Docent zal Johan Koster zijn.

Bent u geïnteresseerd? Doe dan mee! U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Klik hier om deel te nemen (hou rekening met 30 seconden opstarttijd). Vanaf 19:45 wordt u toegelaten. U kunt eerder inloggen, maar het kan zijn dat u even in de “wachtkamer“ moet wachten. Instructies over de werking van Webex vindt u hier.

Wij hopen u 13 februari te kunnen begroeten!

* 14 november 2022. Op 1 december aanstaande zal het nieuwe lesprogramma van HFBS weer op de site komen. Naar aanleiding van de feedback die we het afgelopen jaar hebben ontvangen, zijn er een aantal nieuwe ontwikkelingen in gang gezet. Zo is de hoeveelheid huiswerk en de tijd daarvoor afgenomen waardoor er meer tijd overblijft voor de online les. Uiteraard is er weer een gevarieerd aanbod, er zijn in totaal 19 lesdagen gepland. Naast ECG en ergometrie, zijn er holter en ECHO lessen met veel verschillende onderwerpen. Daarnaast zijn we in gesprek met een aantal nieuw docenten die hopelijk dit jaar hun opwachting gaan maken bij sommige lessen. Uiteraard is er accreditatie  voor alle publieke lessen aangevraagd (6 punten per les) Tenslotte: als u input wilt geven op onderwerpen, lesvormen of wat dan ook, laat het ons dan weten. Wij proberen steeds om onze lessen zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw behoeften.

Wij hopen u ook in 2023 weer te mogen verwelkomen bij ons lessen!

* 11 juli 2022. Inmiddels zijn de eerste schoolvakanties begonnen en dat geldt ook voor ons, ook wij gaan genieten van een welverdiende vakantie. Toch zijn we tijdens de vakantie tijdens kantooruren op de mail bereikbaar voor vragen en vanzelfsprekend kunt u zich nog steeds opgeven voor het resterende cursusprogramma van dit jaar. Ondertussen zijn wij alweer met de organisatie van de cursussen voor 2023 begonnen en dat belooft weer een fraai programma te worden met voor ieder wat wils! Rest ons jullie een zeer goede vakantie te wensen en tot op één van onze cursussen!

* 28 februari 2022. Aan alle certificaten zijn nu ook met terugwerkende kracht de Continuing Medical Education (CME) punten toegekend. Dit is van belang voor de aanvraag van de Europese accreditatie. U kunt de certificaten van de gevolgde cursussen met de CME punten downloaden via uw persoonlijke HFBS account.

* 3 november 2021. Op 1 december zal het cursusaanbod voor 2022 beschikbaar zijn!

* 25 februari 2021. Onlangs hebben we een bericht van de SBHFL ontvangen betreffend het nieuwe registratiesysteem en inmiddels zijn alle laboranten gemigreerd. De komst van het nieuwe registratiesysteem gaat gepaard met een aantal wijzigingen die gericht zijn om de regie van het registreren van de bijscholingen zoveel mogelijk bij de laboranten zelf neer te leggen.

Wat betekent dit voor ons als scholingsaanbieder? Het belangrijkste consequentie hiervan voor ons is dat de presentielijsten komen te vervallen. In plaats hiervan moeten de laboranten zelf een bewijs van deelname van een scholingen up-loaden in het registatiesysteem van de SBHFL. Vervolgens wordt dit gecontroleerd en geaccordeerd.

Er zal natuurlijk, in het begin, een overgangsperiode zijn omdat iedereen aan de nieuwe procedure moet wennen. Aan ons de taak om als scholingsaanbieder ervoor te zorgen dat voor alle scholingen de deelnemers een digitaal bewijs van deelname aan een nascholing beschikbaar is in .pdf formaat. Het digitale certificaat van deelname is na elke cursus die u bij ons volgt na maximaal een week beschikbaar in uw persoonlijke HFBS account.