Nieuws

*Het blijkt dat de overgrote meerderheid van de mensen zich voor een cursus in de online vorm opgegeven heeft. Op sommige fysieke cursussen staan zelfs slechts een of twee cursisten gepland. Hieruit maken we op dat de fysieke cursussen op dit moment te weinig animo hebben. Wij hebben daarom de fysieke variant uit ons aanbod moeten schrappen. De cursisten die ingeschreven staan voor deze fysieke cursussen kunnen zich vanzelfsprekend aanmelden op de online variant. Uiteraard krijgen de cursisten dan het te veel betaalde geld teruggestort op hun bankrekening. 

Inmiddels zijn de cursisten die zich aangemeld hebben op een fysieke cursus ingelicht via de mail.

Of de cursussen in 2022 wel weer fysiek van start gaan wordt tzt een besluit over genomen.

*Onlangs hebben we een bericht van de SBHFL ontvangen betreffend het nieuwe registratiesysteem en inmiddels zijn alle laboranten gemigreerd. De komst van het nieuwe registratiesysteem gaat gepaard met een aantal wijzigingen die gericht zijn om de regie van het registreren van de bijscholingen zoveel mogelijk bij de laboranten zelf neer te leggen.

Wat betekent dit voor ons als scholingsaanbieder? Het belangrijkste consequentie hiervan voor ons is dat de presentielijsten komen te vervallen. In plaats hiervan moeten de laboranten zelf een bewijs van deelname van een scholingen up-loaden in het registatiesysteem van de SBHFL. Vervolgens wordt dit gecontroleerd en geaccordeerd.

Er zal natuurlijk, in het begin, een overgangsperiode zijn omdat iedereen aan de nieuwe procedure moet wennen. Aan ons de taak om als scholingsaanbieder ervoor te zorgen dat voor alle scholingen de deelnemers een digitaal bewijs van deelname aan een nascholing beschikbaar is in .pdf formaat. Het digitale certificaat van deelname is na elke cursus die u bij ons volgt na maximaal een week beschikbaar in uw persoonlijke HFBS account.